Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »

Zamknij
telefon (+48) 91 88 160 88
godz. 9:00 - 14:00
fr nl en

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.petiteamelie.pl

Definicje:

Sklep internetowy: sklep działający pod adresem www.petiteamelie.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia. Właścicielem sklepu internetowego jest:

Petite Amélie Sp. z o.o

Ostrowiec 201

78-600 Wałcz

NIP: 7651689199

KRS: 0000416856

REGON: 321207793

Zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

tel: 91 88 160 88

email: info@petiteamelie.pl

Klient: osoba fizyczna lub prawna dokonująca Zamówień w ramach Sklepu; 

Towar: produkt prezentowany w sklepie internetowym; 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Petite Amélie Sp. z o.o a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu  Sklepu internetowego;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Warunki korzystania ze sklepu internetowego:

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu

Umowa sprzedaży

1. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.

2. W zamówieniu klient zobowiązany jest określić:

a)   zamawiany towar;
b)  adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz dane (w tym adres), na jakie ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;
c)  sposób dostawy;
d)  sposób płatności;

3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

 b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Składając Zamówienie na Stronie Klient przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Klient ma prawo, możliwość oraz powinien zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składa Zamówienie.

9.  Zamówienie złożone prze Klienta stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego Produktu do momentu wystawienia przez Sklep Internetowy potwierdzenia zamówienia lub otrzymania od Klienta zawiadomienia o cofnięciu Zamówienia, jeśli nastąpi to wcześniej.

Ceny i formy płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia;

2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient;

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu Internetowego, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i formy płatności;

4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu,chyba że regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Sklep Internetowy nie odpowiada za omyłkowe połączenie dwóch lub więcej promocji w wyniku błędu systemu informatycznego i jest uprawniony do anulowania takiego zamówienia;

5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pomocą płatności elektronicznych Payu.

Dostawa towarów

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Koszty dostawy nie obejmują montażu poszczególnych elementów zamówienia

3. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni robocze, a maksymalnie 5 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnych wypadkach i zamówieniach indywidualnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie.

4. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Polski odbywa się transportem własnym przesyłką kurierską realizowaną przez przewoźnika DPD. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5. Dostawa zagraniczna możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze sklepem pod adresem info@petiteamelie.pl. Koszt transportu, mając na względzie wypadkową ceny, szybkości i pewności dostawy kalkulowany jest indywidualnie.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia. Faktura VAT zostanie przesłana grogą elektroniczną.

7. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z winy Poczty Polskiej albo Firmy Kurierskiej, a także zaistniałe w trakcie odbioru własnego Klienta.

8. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać takiej kontroli w obecności osoby doręczającej przesyłkę.

9. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy bądź też z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Prowadzącego Sklep podany w niniejszym Regulaminie.

2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Petite Amélie Sp. z o.o.

Ostrowiec 201

78-600   Wałcz

4. Zwrotowi bez zadawania pytań podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi wszywkami i metkami.  Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient zwracając paczkę ponosi koszt odesłania paczki.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. 

2. Prowadzący Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@petiteamelie.pl. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Polityka prywatności

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu się do Sklepu.

3. Zawartość Sklepu petiteamelie.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim koncie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Klient udostępnił Konto.

4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.

5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta. Administrator Portalu zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.

6. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji.

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego Sklep.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.